Troppen 5.-10. klasse

Troppen er for de som går i 5. – 10. klasse. Troppen er delt inn i patruljer som ledes av en patruljefører (peff) og en assistent (ass). De som går i 5. – 7. klasse kalles stifinnere, og de som går på ungdomsskolen kalles vandrere. Troppen møtes vanligvis på Sørlihavna på mandag fra kl 18.

Noen av møtene er troppsmøter (TM) for alle i troppen. Disse møtene ledes av lederne. Andre møter er patruljemøter (PM) hvor patruljen selv gjennomfører møtet og møtet ledes av patruljeføreren. Flere ganger i halvåret er vi på helgetur og om sommeren er det gjerne pinsetur med kano og en lengre leir.

Per i dag har vi tre patruljer i troppen. Gjennom hvert semester arrangerer vi en flagg- og bannerkonkurranse, hvor den patruljen som får flest poeng får ansvaret for flagget, og patruljen med nest flest poeng får ansvaret for banneret. Patruljene kan også melde seg på kretskonkurranse og kvalifisere seg til NM. Hver patrulje holder sammen gjennom året, og drar også av og til på turer sammen.

Som flokken holder vi møtene våre på Sørlihavna i Lørenskog. Her holder vi til i gapahuken eller ute. Er du usikker på hvor Sørlihavna ligger eller hvordan du kommer deg dit, gå tilbake til «Enheter».

Ledere i tropp ønsker alle i 5.-10. klasse velkommen 🙂

 

Terminliste

Halvårsplan: Halvårsplan tropp høst 2021
Vi bruker «Spond» for påmelding og informasjon om møter, turer og andre aktiviteter. Her vil det også stå hvor vi skal være (dersom det ikke er Sørlihavna).

Enhetsledere i Troppen

Test Eksempelsen2

Enhetsleder i troppen og beverkolonien
test@eksempel.no Telefon: 0000000